De Kunst'en van Straatbouw, Straatwerk en Infiltrerende Bestrating

Ik heb niet de bedoeling een wetenschappelijk werk samen te stellen, maar ik heb wel gestreefd naar enige diepgang. De doelgroep waarvoor ik het heb samengesteld bestaat uit: uitvoerders, inspecteurs, toezichthouders, directievoerders en voorbereiders bij bestratingsprojecten. Ik weet dat het ook bruikbaar is bij het technisch onderwijs en voor juristen. Inmiddels bestaat dit naslagwerk uit een 12 tal Hoofdstukken en wordt in den lande ook wel als de 'Bestratingsbijbel ' aangeduid. Omdat de regelgeving steeds opnieuw verandert en wordt aangepast, ben ik steeds bezig om de inhoud van dit naslagwerk te actualiseren. Mijn allernieuwste aanpassingen vonden plaats op basis van de Standaard RAW Bepalingen 2015, de SEB Bestratingsnormen 2015 en het ontstaan van de BRL 9334 (voor Bestratingen) door de Vereniging Modern Straatwerk (VMS). Het betreffen dan vooral aanpassingen van Hoofdstuk 8. Ook vinden regelmatig aanpassingen plaats aan de moderne ontwikkelingen op technische gebied, Beheer (Hfd. 1) en Onderhoud (Hfd. 5).

Dit boekwerk heb ik opgedragen aan mijn ‘leermeester’ Mathieu Mutsaerts, zelf een meester straatmaker bij de Gemeente Tilburg en als (hoofd)opzichter getransfereerd naar de gemeente Breda. Hij bracht mij, zijn jonge chef, de wijsheden in het vak bij. Hij deed mij in zijn 75e levensjaar zijn Straatwerkboek “Straatbouw” door H.A. Muus van 1931 cadeau. H.A. Muus was een oud inspecteur van de Gemeente Rotterdam.

Veel heb ik geleerd gedurende de vele jaren van lesgeven en examineren voor de Stichting Bevordering Wegenbouw (SBW, naderhand Fundeon en SOMA-College), het Zuidelijk Technisch Wegenbouw Centrum (ZTWC) en de Stichting Wateropleidingen (voorheen door de NVA). Natuurlijk mag de praktische leerschool als Trainer, Auditor, Arbiter, Mediator en (Rechtbank)deskundige niet vergeten worden.

Voor dit unieke boek heb ik ook nog vele bronnen van derden geraadpleegd zoals: boeken, scripties, tijdschriften, brochures en websites. De zo volledig mogelijke opsomming van deze bronnen heb ik gedaan bij het einde van dit naslagwerk. De diverse onderwerpen/hoofdstukken zijn zodanig beschreven dat deze afzonderlijk te lezen zijn.

In mijn website laat ik u kennis maken met de inhoud van dit boek, enkele hoofdstukken en met de lijst van de door mij geraadpleegde literatuur en websites. Wanneer u geïnteresseerd bent in nog meer onderwerpen, dan wel in het complete boek, verzoek ik u met mij contact op te nemen. Ook als u meent dat ik u of uw bedrijf niet als 'geraadpleegd' heb vermeld. Ik wil hierbij aantekenen dat ik bij: 'De Kunst van Infiltrerende Bestrating ' (Hfd. 12) een separate lijst van de daarbij door mij geraadpleegde literatuur en websites heb opgenomen. 

Met het samenstellen en uitgeven van dit boek heb ik géén commerciële bedoelingen. Het mag gebruikt worden voor het doel waarvoor ik het heb samengesteld en met in achtneming van rechten welke volgens de wetgeving voortvloeien op het gebied van het intellectuele eigendom van mij en van alle door mij geraadpleegde instanties, instellingen, verenigingen, ingenieursbureaus (haar opdrachtgevers), gemeenten, leveranciers en fabrikanten.

 

 

Hans HHM de Vaan

HadrieëM.

Teteringen, april 2018