Applicatiecursus

Ik had destijds niet de bedoeling een wetenschappelijk werk samen te stellen, maar ik heb wel gestreefd naar enige diepgang. Naderhand is dit naslagwerk, op basis van de vele reacties, verder uitgebreid met diverse onderwerpen. Inmiddels bestaat dit naslagwerk uit 14 Hoofdstukken en wordt het binnen de SEB ook wel als de 'Bestratingsbijbel' aangeduid. Omdat de regelgeving steeds opnieuw verandert en aanpast, ben ik steeds bezig om de inhoud van dit naslagwerk te actualiseren. Mijn allernieuwste aanpassingen vinden plaats op basis van de Standaard RAW Bepalingen 2015. Het betreft dan vooral aanpassingen in Hoofdstuk 8.

Dit boekwerk heb ik opgedragen aan mijn ‘leermeester’ Mathieu Mutsaerts, zelf een meester straatmaker bij de Gemeente Tilburg en als (hoofd)opzichter getransfereerd naar de gemeente Breda. Hij bracht mij, zijn jonge chef, de wijsheden in het vak bij. Hij deed mij in zijn 75e levensjaar zijn Straatwerkboek “Straatbouw” door H.A. Muus van 1931 cadeau. H.A. Muus was een oud inspecteur van de Gemeente Rotterdam.

Veel heb ik geleerd gedurende de vele jaren van lesgeven voor de Stichting Bevordering Wegenbouw (SBW, naderhand Fundeon en SOMA) en het Zuidelijk Technisch Wegenbouw Centrum (ZTWC). Natuurlijk mag de praktische leerschool als SEB Auditor en Arbiter niet vergeten worden.

Voor dit naslagwerk heb ik ook nog vele bronnen van derden geraadpleegd zoals: boeken, scripties, tijdschriften, brochures en websites. De zo volledig mogelijke opsomming van deze bronnen heb ik gedaan bij het einde van dit naslagwerk. De diverse onderwerpen/hoofdstukken zijn zodanig beschreven dat deze (min of meer) afzonderlijk te lezen zijn.

Hierbij laat ik u kennis maken met enkele hoofdstukken uit dit naslagwerk en met de lijst van de door mij geraadpleegde literatuur en websites. Wanneer u geïnteresseerd bent in nog meer onderwerpen, dan wel in het complete naslagwerk verzoek ik u met mij contact op te nemen.

Met het samenstellen en uitgeven van dit naslagwerk heb ik géén commerciële bedoelingen.

Hans HHM de Vaan

Teteringen, januari 2015