Erkenningsregeling

Sinds 1993 is voor de bestratingsbranche een Erkenningsregeling tot stand gekomen: De Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB). Bedrijven die door deze stichting als Erkend Bestratingsbedrijf zijn gecertificeerd, voldoen continue aan een hoge standaard en zijn herkenbaar aan het SEB logo. Deze kwaliteitsstandaard is een reflectie van de landelijke normen voor bestratingswerken, regels over beroepskwalificaties van uitvoerend personeel en stipte naleving van de arbeidsomstandigheden (VCA). Juist het feit dat deze standaard is opgesteld in samenwerking met verschillende partijen, waaronder opdrachtgevers zoals overheden, heeft geleid tot een praktisch en herkenbaar eisen niveau en eisen pakket.

De SEB is een stichting waarbij deelnemers zijn aangesloten, die zich willen onderscheiden ten aanzien van de kwaliteit van hun werk en bedrijf. De SEB deelnemers hebben maatstaven aangelegd voor de arbeidsomstandigheden, de opleiding en vakbekwaamheid van de medewerkers. Na toekenning van het predicaat“Erkend Bestratingsbedrijf" moet blijvend voldaan worden aan de verplichtingen, die de erkenningsregeling inhoudt, waaronder het onderwerpen aan jaarlijkse audit, uitgevoerd door onafhankelijke Auditoren.

De SEB is gevestigd  te IJsselstein en houdt een register bij van de door SEB erkende bedrijven. De namen van bedrijven die niet meer aan de SEB erkenningsregeling voldoen, worden in de Cobouw bekend gemaakt.