IVN Vereniging Mark & Donge

Een Brabantse IVN Vereniging is Mark & Donge opgericht op 28 oktober 1970. Mark & Donge is qua ledenaantal en grondgebied een van de grotere IVN verenigingen in ons land (rond de 400 leden en donateurs). Haar activiteiten vinden als vanzelfsprekend vooral plaats in het gebied gelegen tussen de rivieren Mark (West Brabant) en Donge (Midden Brabant). Een belangrijk deel van de natuur- en milieueducatie realiseert Mark & Donge door het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en wandelingen in de natuurgebieden. Het betreffen dan lezingen, excursies en cursussen over planten, dieren, natuurontwikkeling en landgoederen. Ook doet Mark & Donge activiteiten op scholen en/of initieert zij onderwijsprogramma’s en regionale campagnes.

Voor wat betreft de wandelingen organiseert Mark & Donge ongeveer 35 vrij toegankelijke natuurwandelingen per jaar. Ze zorgt voor de publiciteit daarom heen en voor de achtergrond informatie voor gidsen en publiek. Deze natuurwandelingen zijn dus gratis toegankelijke wandelingen en worden het gehele jaar door gehouden. Meestal gebeurt dit op zondag, maar soms ook op andere dagen. Ook organiseert Mark & Donge jaarlijks ± 40 aangevraagde wandelingen. In overleg met de aanvrager wordt dan een wandeling op maat in een gebied naar keuze van de aanvrager in elkaar gezet. Er is daarbij veel variatie mogelijk. Voor deze wandelingen beschikt Mark & Donge over ongeveer 60 actieve gidsen.