IVN

Instituut Voor Natuur- en milieueducatie

De IVN staat letterlijk voor het Instituut Voor Natuur- en milieueducatie. Tegenwoordig wordt binnen de IVN steeds meer de voorkeur gegeven aan de benaming Nederlandse Vereniging voor natuureducatie & duurzaamheid. De IVN werkt dus aan een duurzame samenleving. Haar idee is dat betrokkenheid bij de natuur ook duurzaam handelen stimuleert. De IVN wil zo goed mogelijk de natuur onder ieders aandacht brengen en jong en oud van de natuur laten meegenieten. Zij doet dit door iedereen te verbinden met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid, grondstoffen en energie. IVN brengt ook groene professionals, beleidsmakers, vrijwilligers, bedrijven en burgers bij elkaar. Voor de uitvoering van haar doelstellingen verenigt het IVN ruim 20.000 vrijwilligers die de plaatselijke natuur- en milieuomstandigheden goed kennen. Verspreid over het land zijn er zo'n 171 lokale IVN-verenigingen. De beroepsorganisatie van het IVN, met een landelijk bureau in Amsterdam en 11 provinciale consulentschappen, ondersteunt en adviseert allen die, als vrijwilliger of professioneel, actief zijn op het gebied van educatie, voorlichting en communicatie over natuur, milieu, duurzaamheid en leefbaarheid. Het IVN-netwerk is verspreid over heel Nederland. Met lokale natuur- en milieueducatie activiteiten (NME), zoals tentoonstellingen, natuuronderwijs, excursies en cursussen. Hierdoor vergroten de IVN-vrijwilligers de betrokkenheid bij natuur, milieu en landschap. De IVN is de grootste niet formele groene opleidingsorganisatie van Nederland. In de afgelopen 50 jaar heeft IVN bijna 15.000 natuurgidsen opgeleid. De IVN neemt niet deel aan harde (protest)acties en/of betogingen.

De IVN heeft het CBF-Keurmerk. Dat betekent dat het IVN als “goed doel” betrouwbaar en transparant is. Het CBF is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsen wervende instellingen. Verder is de IVN door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan IVN of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen.