Belangengroepen

Eisen, wensen, randvoorwaarden

De gebruikers van een straat vormen een breed samengestelde groep met abstracte, uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen. Bij de term ‘gebruiker’ moeten we dus niet alleen denken aan de straat(werk) gebruiker, maar o.a. ook aan de opdrachtgever, de beheerder, de opdrachtnemer, om- en aanwonenden, leveranciers van bouwstoffen, het politieke beleid, de opleider en de SEB. De belangrijkste eisen, wensen en randvoorwaarden van deze belangengroepen zijn:

  • Capaciteit en bruikbaarheid van de straat/weg
  • Hinder voor de omgeving
  • Veiligheid van de straat-/weggebruikers
  • Comfort van de straat-/weggebruikers
  • Stedelijke en/of landschappelijke inpassing
  • Grondstoffenbeleid
  • Milieubeleid
  • Arbobeleid
  • Economie
  • Beroepsopleidingen voor de infrastructuur

De S.E.B.

De S.E.B. is jaren 90 opgericht als Stichting voor de Erkenningsregeling voor Nederlandse Bestratingsbedrijven. Een regeling die garant staat voor tal van zaken, uiteraard ook de geleverde kwaliteit. Voortdurende toetsing van de geleverde prestaties aan de gestelde eisen (zoals eigen bestratingsnormen) op uiteenlopende terreinen van solvabiliteit tot gediplomeerd vakmanschap biedt zekerheid voor de opdrachtgevers. Daarnaast besteed de SEB, rechtstreeks en via SEB deelnemende bedrijven, extra aandacht bijvoorbeeld A.R.B.O.-zaken en opleidingen. De SEB Audits vormen de kern van de certificering. Dat de SEB een onafhankelijke Commissie van Beroep kan aanwijzen als arbiter bij geschillen of als deskundige in rechtbankprocedures, is nog te weinig bij de belangengroepen bekend. Begin 2011 is de SEB verhuisd van Nieuwegein naar Harderwijk. In Hoofdstuk 12 ga ik uitgebreid in op de eisen voor SEB Erkenning en de verplichtingen van de SEB deelnemer.