Verantwoording

 1. Uitgave: Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB) 2005
 2. Terca Straatbaksteen
 3. Wienerberger Bricks BV
 4. Centraal Bureau Bouwtoezicht (2005)
 5. Gemeente Dordrecht, sector Stadsbeheer (2008)
 6. Cliënten Belang Utrecht: Voetpaden voor iedereen (2010)
 7. Diverse Uitgaven VBW asfalt (2001/2; maart 2002)
 8. Afstudeerproject R. Hartgers en P van der Linde (HTS Utrecht 2003)
 9. Avenue-advies Breda
 10. Steengoed infiltreren G J Lith en A Roorda (april 2005)
 11. Gemeente Bergen Limburg
 12. Klinkers Talma Borgh
 13. Febestral Brussel
 14. SBW gedenkboek (1941-2006)
 15. Wegen naar Morgen (25 jaar NVW. 1962)
 16. Elementverhardingen ( Ir. LJM Houben TU Delft 1992)
 17. Collegedictaat Materiaalkunde (Prof. Dr. Ir. JMJM Bijen TU Delft 1992)
 18. Op Weg 4000 jaar Nederlandse Wegen (NVWB. 1987)
 19. Beheerplan Wegen Gemeente Langedijk 2009-2013
 20. Wegenbeleidsplan Enschede 2009-2013
 21. Beheersplan Wegen Slochteren 2009-2013
 22. Rationeel wegbeheer Breda (1986)
 23. Onderhoud openbare wegen Breda (1989)
 24. Visie op beheer Bredase Buitenruimte 2007-2010
 25. Asfalt in wegen-en waterbouw (VBW asfalt 2000)
 26. Wegenbouw (NVWB Ir. GMH Beijers 1982)
 27. Grond-, water- en wegenbouwboek (SBW 1999)
 28. Baksteenfabricage in Noord Brabant 19e en 20e eeuw (Dr. GB Janssen 1992)
 29. De economische ontwikkeling van het bouwbedrijf in Nederland (Ir. JJ van der Wal 1940)
 30. Kostprijsberekeningen in de Wegenbouw (NVWB Drs. Ing. JHM Rovers 1983)
 31. Regie in de ondergrond (RIONED 2004)
 32. Het provinciaal wegenbeheer in Noord Brabant (Mr. Dr. BR de Roy van Zuidewijn 1915)
 33. Handboek natuursteenbestrating (CROW 2006)
 34. Verdichtingscontrole via handsonderingen (CROW-rapport 05-01)
 35. Standaard RAW Bepalingen 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, aanvulling 2008 (CROW)
 36. ASVV 2004 (CROW)
 37. Bouwkundige en waterbouwkundige constructies (PW Scharroo 1919)
 38. Wegenbouw (BJ Kerkhof 1920)
 39. Straat en Straatmaker (J. Geldof 1937)
 40. Weg en Verkeer (Prof. Ir. TH van Wisselingh; Ir. J Volmüller e.a. 1955?)
 41. Wegen en Spoorwegen (Ir. WF Zieck; Ir. JA Postema 1955)
 42. Straatbouw (HA Muus 1931)
 43. Straatmaken delen 1,2 en 3 (SBW 1957, 1958, 1963)
 44. Wegenbouw en Wegenonderhoud (Ir. WJ Hol 1939)
 45. Arcadis Infrastructuur, Milieu, Gebouwen
 46. Gemeente Amsterdam Technische eisen
 47. Opzoekcentrum voor de Wegenbouw (O.C.W.) Brussel (B)
 48. Straatwerk in Perspectief Wierden
 49. GOC Veenendaal
 50. Koac-NPC
 51. Ophoogmaterialen en – materialen Delftcluster Publicatie code CT 03.10
 52. Nieuwsbrief Bestratingsbedrijven van het Hoofdbedrijfschap Ambachten d.d. jan. 2010
 53. Mechanisch aanbrengen elementen-verhardingen CROW publ. nr. 282
 54. Bijzondere verharding rondom en in gebouwen CROW publ. nr. 41
 55. Straatwerk vergeleken CROW publ. nr. 78
 56. Diverse studieboeken van SBW, Fundeon en SOMA
 57. De handzame klapper “Uitleg Straatwerk” Fundeon (nr. 7558)
 58. Boombescherming op Bouwlocaties Stadswerk
 59. Duikerbuis
 60. NPR 3218 en 3220
 61. Kabels, leidingen en boomwortels (Ned. Ver. van hoofden van gemeentelijke beplantingen 1985)
 62. Riolen van Beton (Ver. van producenten van betonleidingsystemen VPB 2003)
 63. Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB)
 64. Delftclusters Project CT 03.10 DOS
 65. Deltaris
 66. Wegenbeheer en onderhoudsbehoefte Economisch Instituut voor de Wegenbouw
 67. Riolen van Beton VPB/TSTP
 68. Standaard RAW Bepalingen 2000, 2005 en 2010
 69. Diverse OBN & SEB publicaties
 70. Diverse publicaties van de Arbeidsinspectie
 71. KOMO, KIWA
 72. Benor
 73. Martens
 74. Struyk Verwo
 75. Nering Bögel
 76. Wavin
 77. Aquafix
 78. Dijka