De SEB

Ik ben vanaf de oprichting van de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB) te IJsselstein betrokken geweest bij de Erkenningsregeling en de overige dienstverlening. Dit hield verband met mijn werk bij de gemeente Breda in combinatie met mijn inzet als docent/examinator en promotor van allerlei weg - en waterbouwkundige opleidingen. Mijn freelance inzet namens de SEB heeft bestaan uit:

  • het uitvoeren van de reguliere jaarlijkse Audits bij de SEB erkende bedrijven;
  • Het uitvoeren van 'Audits op verzoek' van zoal: Gemeenten, Provincies, Aannemingsbedrijven, Rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen, Verenigingen van Eigenaren (VvE's), fabrikanten, leveranciers en particulieren (van allerlei pluimage). Soms heeft mijn inzet bestaan uit een vorm van Mediation; bij geschillen en conflicten uit een vorm van (bindende) Arbitrage. In de meeste gevallen zijn de 'Audits op verzoek ' afgesloten met uitgebreide schriftelijke, maatwerk rapportage. 
  • Het uitvoeren van 'Audits op verzoek' van: Rechtbanken en de Geschillencommissie. Hierbij ben ik - per geval -  als (Rechtbank) deskundige benoemd om vooraf geformuleerde vragen door middel van uitvoerig onderzoek en rapportages te beantwoorden.
  • Allerlei speciale taken zoals: Lezingen, Trainingen, Redigeren Bestratingsnormen, Acquisitie.

In 2018 heb ik afscheid genomen bij de SEB en ben ik nu rechtstreeks voor 'raad en daad' inzetbaar als zelfstandig Civieltechnisch Adviesbureau: HadrieëM ∑ ToezichtOnderzoek Advisering ♠ . Het spreekt voor zich dat ik thans inzetbaar ben voor alle hiervoor bedoelde activiteiten en verrichtingen. De kerncompetenties van HadrieëM zijn - behalve betaalbare deskundigheid - onafhankelijkheid en objectiviteit. Deze competenties benoem ik - enigszins gekscherend - als ' HadrieëM Kunst'en en Troeven '.