Onafhankelijke Arbitrage bij geschillen en bij oplevering van werken

De SEB kan op verzoek van partijen (opdrachtgever en/of aannemer) ook een onafhankelijke Commissie van Beroep, meestal in de vorm van een Arbiter, aanwijzen bij geschillen. Langs deze weg komen de partijen sneller en eenvoudiger tot een oplossing dan via gerechtelijke procedures. Het is dan niet nodig dat partijen bij de SEB zijn aangesloten. Dit soort Arbitrage ’s worden Audit op verzoek genoemd.

Bij Audits op verzoek worden concrete vragen beantwoord en/of uitspraken gedaan over processen van aanbesteding, uitvoering, straatwerk en arbeidsomstandigheden, met exponentiële feeling voor kwaliteit. Altijd worden beide partijen, zowel de opdrachtgever als de aannemer, uitgenodigd om bij de Audit op verzoek aanwezig te zijn. Naar beide standpunten wordt geluisterd volgens het principe van hoor en wederhoor. Beide partijen kunnen het conceptrapport inzien en schriftelijk reageren, voordat het definitieve rapport naar de SEB gaat.

Het is ook zo dat Rechtbanken bij gerechtelijke procedures een beroep doen op een door de SEB aan te wijzen Deskundige, waarbij het accent vooral ligt op het inhoudelijk bestuderen van documenten en beantwoorden van allerlei door de Rechtbank geformuleerde vragen n.a.v. de resultaten van de Audit op het ten processe betreffende werk/project. Tegenwoordig komt het ook steeds meer voor dat de SEB wordt ingeschakeld bij de onafhankelijke kwaliteitscontrole in het kader van de oplevering van werken. Dit initiatief komt dan meestal van de zijde van de opdrachtgever, die daarvoor een bepaling in het bestek opneemt.