VCA

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Een bedrijf dat een VCA certificaat bezit heeft een intern plan voor veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten. Enkele criteria daarvan zijn ook opgenomen in de Arbowetgeving. VCA is geen wettelijke regeling, maar wordt heel veel voorgeschreven als gunningscriterium bij werken. Ga naar www.vca.nl voor meer informatie.