Cobouw

De Cobouw is het onafhankelijke dagblad voor de bouwsector met een oplage van ruim 15.000 stuks per dag. De krant verschijnt vijf keer per week en de redactie en uitgevers van Cobouw bevinden zich in Den Haag. De Cobouw is onafhankelijk en richt zich op de Nederlandse bouwnijverheid. Dat zijn beleidsbepalers, opdrachtgevers, projectontwikkelaars, ontwerpers, adviseurs, financiers, toeleveranciers en verder iedereen die met uitvoering te maken heeft. Ga naar www.cobouw.nl voor meer informatie.