De SEB en IK

Omstreeks 1992 ben ik benaderd door ing. Jan Voeten namens de Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) met het verzoek bestratingsnormen samen te stellen voor de SEB in oprichting. Jan Voeten was destijds algemeen directeur van het Bredase Bestratingsbedrijf Voeten & Leppens. Zijn keuze was op mij gevallen omdat ik, naast mijn werk als Hoofd Uitvoering bij de gemeente Breda, al vanaf 1970 actief ben met de beroepsopleidingen in de grond-, weg- en waterbouw zoals: het ontwikkelen van de lesstof, het doceren en examineren (volwassen dag- en avondopleidingen). Op dat moment bestonden er nog geen landelijke normen, besteksvoorschriften en/of beoordelingscriteria op het gebied van de kwaliteit en/of uitvoering van bestratingen.

Na de oprichting van de SEB in 1993, werd Jan Voeten gekozen tot de eerste voorzitter van de SEB. Toen in 1994 het aantal SEB erkende bedrijven geleidelijk was toegenomen, bestond er behoefte aan een tweede Auditor. Medio 1994 ben ik als Auditor door het SEB bestuur aangesteld en enige tijd later volgde mijn benoeming als Arbiter, Mediator en Trainer. In dit verband ben ik begonnen aan het schrijven van het unieke boek ' De Kunst van Straatbouw en Straatwerk'. Sindsdien ben ik ingeschakeld ten behoeve van het uitvoeren van de gespecialiseerde Audits. Ook mijn aanstelling als Deskundige behoeve rechtbankprocedures heeft kort daarna plaats gehad, omdat de SEB als onafhankelijke instelling steeds meer landelijke bekendheid kreeg.

Vanwege mijn kennis en ervaring ben ik ook regelmatig ingeschakeld om de SEB - Bestratingsnormen te redigeren en/of actualiseren, evenals voor het organiseren van lezingen en trainingen en het verrichten van acquisitie namens de SEB.

In de afgelopen jaren ben ik enkele malen in mijn functie als Arbiter, Auditor of als schrijver geïnterviewd zoals:

  • Interview als Arbiter d.d. juni 2002 ten behoeve van het magazine SEB-talk. Dit interview wordt nog steeds gebruikt op de website van het SEB. Ga hiervoor naar www.seb.nl\onafhankelijke arbitrage.
  • Interview als Auditor d.d. najaar 2006 ten behoeve van het OBN Magazine.
  • Interview als Auteur van het boek: 'De Kunst van Straatbouw en Straatwerk' d.d. oktober 2013 in de SEB - Talk. Het interview is genoemd: 'Straatmakerij kan én moet kennis bijspijkeren.
  • Interview als Arbiter/Deskundige d.d. 12 december 2016 in de SEB - Talk. Het interview is genoemd: 'SEB arbitrage: Maximaal onafhankelijk, objectief en actief.
  • Publicatie: In juli 2018 is een samenvatting van mijn nieuwe Hoofdstuk 12: 'De Kunst van Infiltrerende Bestrating' gepubliceerd als uitgave van Stichting Rioned en Vereniging Stadswerk in het kader van 'Klimaat Adaptatie'.
  • De Vaan - Talk: In september 2018 is het magazine De SEB - Talk , genaamd 'de Vaan - Talk' - als speciale uitgave - geheel gewijd aan mijn nieuwe Hoofdstuk 12: "De Kunst van Infiltrerende Bestrating '.
  • Interview als Schrijver van het Hoofdstuk 12: 'De Kunst van Infiltrerende Bestrating' in het magazine de SEB - Talk van oktober 2018. Dit interview is genaamd: 'Overtuigd geraakt van nut infiltrerende bestrating' en is ook onderdeel van het 25 jubileum van de SEB. In deze SEB - Talk wordt ook aandacht geschonken aan mijn 'Gouden Straatmakershamer' en staat mijn afscheidsinterview.