De SEB bij Aanbestedingen

Een doelstelling van de SEB is om ervoor te zorgen dat de SEB een vaste plek krijgt bij de inschrijvingscriteria van (bestratings)werken om daardoor de kwaliteit van de bestrating garant te stellen. Sommige opdrachtgevers stellen nu al concreet dat voor de gunning/uitvoering van bepaalde werken alleen een SEB erkend bestratingsbedrijf in aanmerking kan komen. Voor uitgebreide civiel technische werken kan een hoofdaannemer volstaan met het laten uitvoeren van de voorkomende bestratingswerken door een onderaannemer met een SEB erkenning.

De SEB kan dan in voorkomende gevallen sancties uitvoeren omdat de SEB/OBN bestratingsnormen, op basis waarvan de SEB erkende bedrijven werken en geïnspecteerd worden, omvangrijker zijn dan de landelijke standaard normen. Er zijn meer dan 120 SEB erkende bestratingsbedrijven. De ervaring leert dat door het vakbekwame en gedisciplineerde gedrag van deze Erkende bedrijven het (af)werken, begeleiden en afrekenen van de projecten eenvoudiger kan verlopen en mede daardoor ook minder duur zal worden.