Hadrieëm: Onafhankelijke Arbitrage bij geschillen en bij oplevering van werken

HadrieëM heeft veel kennis en ervaring bij het verrichten van Adviezen & Onderzoeken zoals bij: Geschillen, Arbitrage, Schadebepaling en Kwaliteitsbeoordeling (opleveringen of second opinion). Bovendien ben ik als (voormalig) hoofd Uitvoering en Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) bij de gemeente Breda bedreven geraakt om in voorkomende gevallen handelend en/of bemiddelend op te treden. Bij de betreffende Audits  worden door mij concrete vragen beantwoord en/of uitspraken gedaan over processen van aanbesteding, uitvoering, straatwerk en arbeidsomstandigheden, in combinatie met de processueel geldende kwaliteit of toestand. Altijd worden dan beide partijen, zowel de opdrachtgever als de aannemer, door mij uitgenodigd om bij de Audit aanwezig te zijn. Naar beide standpunten wordt door mij geluisterd volgens het principe van 'hoor en wederhoor'. Beide partijen kunnen mijn conceptrapportage inzien en schriftelijk reageren, voordat ik de  definitieve rapportage naar mijn opdrachtgever verzendt. De praktijk leert dat de partijen met mijn inzet sneller en eenvoudiger tot een oplossing komen.

Het is ook mogelijk dat Rechtbanken bij gerechtelijke procedures een beroep op mij doen, door mij aan te wijzen als Deskundige. Bij dit soort inzet ligt het accent vooral op het inhoudelijk bestuderen van de processtukken en het beantwoorden van allerlei door de Rechtbank geformuleerde vragen n.a.v. het ten processe betreffende werk/project. Het is ook mogelijk dat b.v. Rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen of Advocatenkantoren mij verzoeken om soortgelijke onderzoeken uit te voeren.