Algemeen

Welkom bij HADRIEËM : TRAINING - ONDERZOEK - ADVISERING

 

HadrieëM 's: KUNST 'EN & TROEVEN  

Na vele jaren met passie te hebben gewerkt in allerlei functies bij particuliere bedrijven, de gemeente Breda, evenals Freelancer - namens SBW/SOMA/ZTW, NVA/Wateropleidingen, SEB/Kenniscentrum Bestratingen, Geschillen Cie. - maak ik nu een doorstart als het Adviesbureau: HadrieëM Σ Training Onderzoek Advisering  . Dit betekent dat HadrieëM nu rechtstreeks voor 'raad en daad' ' kan worden ingezet vanwege zijn: KUNST 'EN en/of TROEVEN. 

© BEKENDE KUNST: Ik ben geen kunstenmaker, maar wel de auteur van het unieke boek: 'De Kunst van Straatbouw en Straatwerk'. Dit boek heeft vanaf 2010 zijn weg gevonden in de bestratingsbranche, bij het technisch onderwijs en bij juristen. Bij het 20 jarig jubileum van de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB) in 2013 is het boek nog verder verspreid. Het boek bestond - tot 2018 - uit een 11-tal Hoofdstukken, zodanig beschreven dat deze ook afzonderlijk te lezen zijn; dit is vaak de reden dat velen nog niet in het bezit zijn van het complete boek, maar slechts beschikken over één of meerdere Hoofdstukken (zoals: Hfd. 3: Verdichting, Hfd. 6: Riolen en Regenwater, Hfd. 8: Kwaliteit en Bestratingsnormen, Hfd. 10: Natuursteen en Kleinplaveisel). 

© NIEUWE KUNST: Vanwege de toenemende behoefte aan het toepassen van milieuvriendelijke infiltrerende bestrating, zag ik in 2017 het belang in tot het samenstellen van een geheel nieuw Hoofdstuk genaamd: 'De Kunst van Infiltrerende Bestrating'. In verband met de samenhang met mijn boek, heb ik het als 'Hoofdstuk 12' (door)genummerd. In de zomerperiode  van 2018 is een samenvatting van dit Hoofdstuk 12 al opgenomen in de Publicatie uitgave van Stichting Rioned en Vereniging Stadswerk Nederland met als thema:' Klimaat Adaptatie '. Ook de SEB heeft in september 2018 een speciale editie van dit Hoofdstuk gemaakt genaamd: 'de Vaan - Talk ' in het kader van haar 25 jarig bestaan.

© TROEVEN: HadrieëM 'voelt zich als een vis in het water' op het gebied van de Civiele Techniek - vooral bij elementenverhardingen - in combinatie met mensen & menselijk gedrag in de Openbare Ruimte. Het doel van HadrieëM is het realiseren van: Maakbare, Onafhankelijke, Objectieve, Deskundige dienstverlening met de inzet van een viertal sterke 'Troeven' te weten: Training (Kennisoverdracht), Onderzoek (Auditing), Advisering en Kosten.

 Ad. TRAINING en KENNISOVERDRACHT: Met het organiseren van (bedrijfs)trainingen verbetert HadrieëM iemands persoonlijke deskundig-/vaardigheden op de 12 vakkennisonderdelen van 'De Kunst van Straatbouw en Straatwerk' , danwel iemands persoonlijkheid en/of de Bedrijfscultuur (zoals: communicatie, motivatie, gedrag, conflicthantering, succesvol handelen en veilig werken).

 Ad. ONDERZOEK en AUDITING: Een kernkwaliteit van HadrieëM is het uitvoeren van onderzoek t.b.v. Kwaliteitsbeoordeling, Schadebepaling, Second Opinion of Uitspraken bij Geschillen. De betreffende Auditing vindt plaats op basis van: processuele uitgangspunten, technische - en juridische regelgeving, buitenonderzoek en wordt steeds afgesloten met een uitgebreide Auditrapportage.

 Ad. ADVISERING: HadrieëM adviseert inzake: producten, methoden, eisen en voorschriften, kosten, kwaliteitsborging. Ook wordt geadviseerd over de inhoud of betekenis van: opdrachten, bestekken en prijsaanbiedingen. 

Ad. KOSTEN: De kosten van inzet van HadrieëM zal geen aanleiding geven tot problemen; HadrieëM levert steeds tijdig maatwerk tegen schappelijke vergoedingen; meestal tegen vóóraf overeengekomen vaste vergoedingen (inclusief reiskosten) zodat achteraf niemand voor onaangename verrassingen komt te staan. Daarenboven beschikt HadrieëM over de (geactualiseerde) digitale inhoud van: 'De Kunst van Straatbouw en Straatwerk' en kan daardoor - eventueel kosteloos -  dienstbaar zijn bij het toezenden van één of meerdere Hoofdstukken. Met het samenstellen van deze Hoofdstukken heb ik geen commerciële bedoelingen. Deze documenten mogen door iedereen gebruikt worden met inachtneming van de rechten die voortvloeien volgens de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom.

 © CONTACT: Als 'buitenman' ben ik graag buiten om allerlei dingen te doen, te observeren en daarover te vertellen of schrijven. Wellicht zie en beleef ik daarbij sommige dingen anders dan u zou denken. Mijn Opleiding als: Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) helpt mij daarbij. Deze website geeft een voorproefje van mijn kennis, kunde, publicaties en verschaft ook inzicht in mijn andere hobby's in het openbare domein zoals: Natuurgids, Stadsgids Binnenstad Breda, voetbaltrainer en -  scheidsrechter.

Belanghebbenden of geïnteresseerden in HadrieëM 's: Kunst'en of Troeven of in een Rondleiding, verzoek ik met mij contact op te nemen. Dit kan via ' het contact ' bij deze website. Ik ben ook bereikbaar via mijn emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hans HHM de Vaan » HadrieëM

Drager van de ' Gouden Straatmakershamer ' (niet te verwarren met de ' Zilveren Straatmakershamer ')

Teteringen

November 2018

 

 

 

Hadrieem en HadrieëM

De oorsprong van de naam HadrieëM ligt in de vier voorletters van mijn naam te weten: Hans Henricus Huberdina Maria (ofwel 3 maal H + 1 maal M). Het gebruik van de naam HadrieëM stamt uit mijn jeugdjaren toen mijn jongste broer Gerard en ik, als jongsten van een gezin met vijf kinderen, een eigen geheimtaal en codenaam ontwikkeld hadden. De geheimtaal was gebaseerd op een simpele, maar voor anderen moeilijk te ontcijferen, alfabet- en cijfercombinaties. De code namen bestonden uit de voorletters van onze namen. Zo ontstonden voor mijn broer Gerard de codenaam “Géhatwee” (GHG) en voor mij “HadrieëM” (HHHM).

Lees meer ...

Hadrieëm: Onafhankelijke Arbitrage bij geschillen en bij oplevering van werken

HadrieëM heeft veel kennis en ervaring bij het verrichten van Adviezen & Onderzoeken zoals bij: Geschillen, Arbitrage, Schadebepaling en Kwaliteitsbeoordeling (opleveringen of second opinion). Bovendien ben ik als (voormalig) hoofd Uitvoering en Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) bij de gemeente Breda bedreven geraakt om in voorkomende gevallen handelend en/of bemiddelend op te treden. Bij de betreffende Audits  worden door mij concrete vragen beantwoord en/of uitspraken gedaan over processen van aanbesteding, uitvoering, straatwerk en arbeidsomstandigheden, in combinatie met de processueel geldende kwaliteit of toestand. Altijd worden dan beide partijen, zowel de opdrachtgever als de aannemer, door mij uitgenodigd om bij de Audit aanwezig te zijn. Naar beide standpunten wordt door mij geluisterd volgens het principe van 'hoor en wederhoor'. Beide partijen kunnen mijn conceptrapportage inzien en schriftelijk reageren, voordat ik de  definitieve rapportage naar mijn opdrachtgever verzendt. De praktijk leert dat de partijen met mijn inzet sneller en eenvoudiger tot een oplossing komen.

Het is ook mogelijk dat Rechtbanken bij gerechtelijke procedures een beroep op mij doen, door mij aan te wijzen als Deskundige. Bij dit soort inzet ligt het accent vooral op het inhoudelijk bestuderen van de processtukken en het beantwoorden van allerlei door de Rechtbank geformuleerde vragen n.a.v. het ten processe betreffende werk/project. Het is ook mogelijk dat b.v. Rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen of Advocatenkantoren mij verzoeken om soortgelijke onderzoeken uit te voeren.