Algemeen

Welkom

Welkom op de website van Hans HHM (H3M) de Vaan. Deze website is het resultaat van een samenwerking binnen zijn familie in het kader van het uitwisselen van hobbies.

Hans de Vaan, geboren in Waalwijk, werkt al zijn gehele werkzame leven en ook daarna in het uitgebreide spectrum van de Civiele Techniek. Begonnen als een ' Tayloriaans ' Auditor op diverse bouwwerken in heel Nederland, daarna als ontwerper in de binnendienst bij een landelijk ingenieursbureau en tot slot als manager van de buitendienst bij de gemeente Breda. Na zijn VUT heeft hij van zijn werk zijn 'echte' hobby gemaakt en is nog steeds vol enthousiasme bezig met zijn vak. Zo is Hans auteur van het boek 'De kunst van Straatbouw en Straatwerk'. Dit boek is het resultaat van zijn jarenlange ervaring als lesstofontwikkelaar, examinator en docent in allerlei civieltechnische vakken en managementvaardigheden, evenals als trainer/coach bij kennisbevordering- en cultuurverandering-trajecten binnen bedrijven. Tevens is Hans, met betrekking tot civieltechnische aangelegenheden, al jaren lang actief als auditor, mediator, arbiter en (rechtbank) deskundige. 

Hans is ook graag buiten om allerlei zaken te observeren en daarover te vertellen. Wellicht ziet en beleeft hij daarbij sommige dingen anders dan u zou denken. Deze website geeft een voorproefje van zijn publicaties en verschaft inzicht in zijn andere hobbies in het openbare domein.

Hadrieem

De oorsprong van de naam HadrieëM ligt in de vier voorletters van mijn naam te weten: Hans Henricus Huberdina Maria (ofwel 3 maal H + 1 maal M). Het gebruik van de naam HadrieëM stamt uit mijn jeugdjaren toen mijn jongste broer Gerard en ik, als jongsten van een gezin met vijf kinderen, een eigen geheimtaal en codenaam ontwikkeld hadden. De geheimtaal was gebaseerd op een simpele, maar voor anderen moeilijk te ontcijferen, alfabet- en cijfercombinaties. De code namen bestonden uit de voorletters van onze namen. Zo ontstonden voor mijn broer Gerard de codenaam “Géhatwee” (GHG) en voor mij “HadrieëM” (HHHM).

Lees meer ...